Budżet Obywatelski 2021 - Podstawowe informacje

 
 Ikona budżetu Budżet Obywatelski Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok

Krótki opis

Budżet Obywatelski Miasta Tomaszów Lubelski to wydzielona część budżetu Miasta przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/264/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tomaszów Lubelski na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok.
Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest wyłonienie, spośród propozycji zgłoszonych przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, projektów do realizacji przez Miasto Tomaszów Lubelski w ramach Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok.

Termin

2021-02-02 - 2021-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2021-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Monika Nocek

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

200000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii
Projekty mieszkańców 200000 1 50000 15 1 1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2021-02-02
2021-02-02

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2021-02-02
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2021-02-12

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-02-12 - 2021-03-12
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2021-03-15

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2021-03-15 - 2021-03-15
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2021-04-09

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-04-09
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2021-04-29

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2021-04-29 - 2021-05-31
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2021-06-07

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2021-06-07
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2021-12-30
Do góry