Raport

Ankieta została zakończona 2019-07-02

  Informacje o ankiecie

Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta - 'Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski'

Opis

Ankieta badająca poziom zadowolenia mieszkańców w różnych aspektach wpływających na życie miszkańców.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie. Ankieta składa się z 21 pytań.

Termin ankiety

2019-06-01 - 2019-07-02

Liczba pytań

21

  Wyniki ankiety

Pomoc

Wyniki ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Pytanie 1

Jak ocenia Pan/Pani element 'Sytuacja na rynku pracy' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 6 13%
Źle 21 45%
Dostatecznie 16 34%
Dobrze 3 6%
Bardzo dobrze 1 2%

Pytanie 2

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dochody uzyskiwane przez mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 5 11%
Źle 11 23%
Dostatecznie 28 60%
Dobrze 3 6%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 3

Jak ocenia Pan/Pani element 'Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 8 17%
Dostatecznie 26 55%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 4

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki przedszkolnej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 3 6%
Dostatecznie 20 43%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 10 21%

Pytanie 5

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki żłobkowej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 8 17%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 17 36%
Bardzo dobrze 4 9%

Pytanie 6

Jak ocenia Pan/Pani element 'Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 10 21%
Dostatecznie 14 30%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 8 17%

Pytanie 7

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 7 15%
Dostatecznie 18 38%
Dobrze 15 32%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 8

Jak ocenia Pan/Pani element 'Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w mieście' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 3 6%
Źle 7 15%
Dostatecznie 21 45%
Dobrze 13 28%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 9

Jak ocenia Pan/Pani element 'Działania służące integracji osób niepełnosprawnych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 22 47%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 10

Jak ocenia Pan/Pani element 'Przedsiębiorczość mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 12 26%
Dostatecznie 22 47%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 11

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność do handlu i usług' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 10 21%
Dostatecznie 12 26%
Dobrze 23 49%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 12

Jak ocenia Pan/Pani element 'System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 13 28%
Dostatecznie 23 49%
Dobrze 7 15%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 13

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 13 28%
Dostatecznie 11 23%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 8 17%

Pytanie 14

Jak ocenia Pan/Pani element 'Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 12 26%
Dobrze 21 45%
Bardzo dobrze 9 19%

Pytanie 15

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 10 21%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 17 36%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 16

Jak ocenia Pan/Pani element 'Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 12 26%
Dostatecznie 15 32%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 4 9%

Pytanie 17

Jak ocenia Pan/Pani element 'Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 20 43%
Dostatecznie 13 28%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 18

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: uprzejmość i kultura obsługi?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 18 38%
Bardzo dobrze 7 15%

Pytanie 19

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: kompetencje i wiedza merytoryczna?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 4 9%
Dostatecznie 19 40%
Dobrze 18 38%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 20

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: zainteresowanie i chęć pomocy?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 5 11%
Dostatecznie 16 34%
Dobrze 20 43%
Bardzo dobrze 5 11%

Pytanie 21

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: sposób przekazywania informacji o sposobie załatwienia sprawy ?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 9 19%
Dostatecznie 14 30%
Dobrze 19 40%
Bardzo dobrze 5 11%

  Podsumowanie ankiety

Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 225 47 0 Aktywność z korespondencji

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry