Konsultacja społeczna dla projektu 'Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski'


Ankieta:

Ankieta - 'Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski'

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktualny etap(y):

Forum dyskusyjne

  Weź udział w ankiecie

Informacja

Aby wziąć udział w konsultacji musisz być zalogowany.

  Informacje o ankiecie

Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta - 'Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski'

Opis

Ankieta badająca poziom zadowolenia mieszkańców w różnych aspektach wpływających na życie miszkańców.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie. Ankieta składa się z 21 pytań.

Termin ankiety

2019-06-01 - 2019-07-02

Liczba pytań

21

  Wyniki ankiety

Pomoc

Wyniki ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Pytanie 1

Jak ocenia Pan/Pani element 'Sytuacja na rynku pracy' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 1 100%
Dobrze 0 0%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 2

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dochody uzyskiwane przez mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 1 100%
Dobrze 0 0%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 3

Jak ocenia Pan/Pani element 'Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 4

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki przedszkolnej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 5

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki żłobkowej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 6

Jak ocenia Pan/Pani element 'Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 7

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 8

Jak ocenia Pan/Pani element 'Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w mieście' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 9

Jak ocenia Pan/Pani element 'Działania służące integracji osób niepełnosprawnych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 10

Jak ocenia Pan/Pani element 'Przedsiębiorczość mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 11

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność do handlu i usług' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 12

Jak ocenia Pan/Pani element 'System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 13

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 14

Jak ocenia Pan/Pani element 'Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 15

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 16

Jak ocenia Pan/Pani element 'Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 17

Jak ocenia Pan/Pani element 'Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 18

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: uprzejmość i kultura obsługi?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 19

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: kompetencje i wiedza merytoryczna?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 20

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: zainteresowanie i chęć pomocy?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 21

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: sposób przekazywania informacji o sposobie załatwienia sprawy ?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 0 0%
Dostatecznie 0 0%
Dobrze 1 100%
Bardzo dobrze 0 0%

  Podsumowanie ankiety

Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 76 1 0 Marcin Zielińśki

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry