Raport

 

Ankieta została zakończona 2019-07-02

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta - 'Rozwój Lokalny miasta Tomaszów Lubelski'

Opis

Ankieta badająca poziom zadowolenia mieszkańców w różnych aspektach wpływających na życie miszkańców.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie. Ankieta składa się z 21 pytań.

Termin ankiety

2019-06-01 - 2019-07-02

Liczba pytań

21

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Jak ocenia Pan/Pani element 'Sytuacja na rynku pracy' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 6 13%
Źle 21 45%
Dostatecznie 16 34%
Dobrze 3 6%
Bardzo dobrze 1 2%

Pytanie 2

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dochody uzyskiwane przez mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 5 11%
Źle 11 23%
Dostatecznie 28 60%
Dobrze 3 6%
Bardzo dobrze 0 0%

Pytanie 3

Jak ocenia Pan/Pani element 'Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 8 17%
Dostatecznie 26 55%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 4

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki przedszkolnej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 3 6%
Dostatecznie 20 43%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 10 21%

Pytanie 5

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność opieki żłobkowej' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 8 17%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 17 36%
Bardzo dobrze 4 9%

Pytanie 6

Jak ocenia Pan/Pani element 'Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 10 21%
Dostatecznie 14 30%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 8 17%

Pytanie 7

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 7 15%
Dostatecznie 18 38%
Dobrze 15 32%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 8

Jak ocenia Pan/Pani element 'Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w mieście' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 3 6%
Źle 7 15%
Dostatecznie 21 45%
Dobrze 13 28%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 9

Jak ocenia Pan/Pani element 'Działania służące integracji osób niepełnosprawnych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 22 47%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 10

Jak ocenia Pan/Pani element 'Przedsiębiorczość mieszkańców' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 12 26%
Dostatecznie 22 47%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 11

Jak ocenia Pan/Pani element 'Dostępność do handlu i usług' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 10 21%
Dostatecznie 12 26%
Dobrze 23 49%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 12

Jak ocenia Pan/Pani element 'System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 13 28%
Dostatecznie 23 49%
Dobrze 7 15%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 13

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 13 28%
Dostatecznie 11 23%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 8 17%

Pytanie 14

Jak ocenia Pan/Pani element 'Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 12 26%
Dobrze 21 45%
Bardzo dobrze 9 19%

Pytanie 15

Jak ocenia Pan/Pani element 'Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 10 21%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 17 36%
Bardzo dobrze 3 6%

Pytanie 16

Jak ocenia Pan/Pani element 'Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 12 26%
Dostatecznie 15 32%
Dobrze 14 30%
Bardzo dobrze 4 9%

Pytanie 17

Jak ocenia Pan/Pani element 'Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' wpływający na warunki życia mieszkańców w mieście?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 2 4%
Źle 20 43%
Dostatecznie 13 28%
Dobrze 10 21%
Bardzo dobrze 2 4%

Pytanie 18

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: uprzejmość i kultura obsługi?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 5 11%
Dostatecznie 17 36%
Dobrze 18 38%
Bardzo dobrze 7 15%

Pytanie 19

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: kompetencje i wiedza merytoryczna?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 4 9%
Dostatecznie 19 40%
Dobrze 18 38%
Bardzo dobrze 6 13%

Pytanie 20

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: zainteresowanie i chęć pomocy?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 1 2%
Źle 5 11%
Dostatecznie 16 34%
Dobrze 20 43%
Bardzo dobrze 5 11%

Pytanie 21

"Jak Pan/Pani ocenia sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu: sposób przekazywania informacji o sposobie załatwienia sprawy ?"


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo źle 0 0%
Źle 9 19%
Dostatecznie 14 30%
Dobrze 19 40%
Bardzo dobrze 5 11%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 299 47 0 2019-07-16, Wt., 11:24

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry