Polityka Senioralna Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030


Ankieta:

Konsultacja społeczna na temat „Polityka Senioralna Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030”

Raport

 

Ankieta została zakończona 2023-06-30

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Konsultacja społeczna na temat „Polityka Senioralna Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030”

Opis

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie miasta Tomaszów Lubelski (powyżej 60 roku życia).

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacja społeczna na temat „Polityka Senioralna Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030” Celem konsultacji jest diagnoza sytuacji i potrzeb seniorów – mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski w szczególności: przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie miasta Tomaszów Lubelski (powyżej 60 roku życia).

Termin ankiety

2023-06-02 - 2023-06-30

Liczba pytań

46

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Wiek


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
60 - 65 lat 0 0%
66 - 75 lat 0 0%
powyżej 75 lat 0 0%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Płeć


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
kobieta 0 0%
mężczyzna 0 0%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Stan cywilny


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mężatka / żonaty 0 0%
wdowa / wdowiec 0 0%
rozwódka / rozwodnik 0 0%
niezamężna / nieżonaty 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Wykształcenie


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
podstawowe 0 0%
zawodowe bez matury 0 0%
średnie 0 0%
wyższe 0 0%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Sytuacja mieszkaniowa


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mieszkam z rodziną / bliskimi / współlokatorami 0 0%
mieszkam samotnie 0 0%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

Czy posiada Pan/-i orzeczenie o niepełnosprawności?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nie 0 0%
Nie wiem 0 0%
Tak 0 0%

Pytanie 7

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Aktywność zawodowa


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Jestem rencistą / rencistką 0 0%
Jestem emerytem / emerytką 0 0%
Pracuję zawodowo 0 0%
Pomagam w rodzinie, np. w opiece nad wnukami 0 0%
Opiekuję się osobą niesamodzielną (osobą przewlekle chorą / osobą z niesprawnością / osobą starszą) 0 0%
Udzielam się jako wolontariusz 0 0%
Inna (jaka?) 0 0%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/-i swój aktualny stan zdrowia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Dobrze 0 0%
Przeciętnie 0 0%
Źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Czy korzysta Pan/-i z komputera / tabletu / smartfonu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie korzystam, ale posiadam komputer /tablet /smartfon 0 0%
Nie korzystam, ponieważ nie posiadam komputera /tabletu /smartfonu 0 0%

Pytanie 10

Wskaż jedną odpowiedź

Czy korzysta Pan/-i z internetu w komputerze / tablecie / smartfonie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie korzystam, ale posiadam internet w komputerze / tablecie / smartfonie 0 0%
Nie korzystam, ponieważ nie mam internetu w komputerze / tablecie / smartfonie 0 0%

Pytanie 11

Wskaż jedną odpowiedź

Czy korzysta Pan/i z pomocy społecznej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie 0 0%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często spotyka się/kontaktuje się Pan/i z rodziną?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
nigdy 0 0%
kilka razy w roku 0 0%
kilka razy w w miesiącu 0 0%
kilka razy w tygodniu 0 0%
codziennie 0 0%

Pytanie 13

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często spotyka się/kontaktuje się Pan/i z znajomymi/przyjaciółmi?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
nigdy 0 0%
kilka razy w roku 0 0%
kilka razy w tygodniu 0 0%
codziennie 0 0%

Pytanie 14

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często spotyka się/kontaktuje się Pan/i z z sąsiadami?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
nigdy 0 0%
kilka razy w roku 0 0%
kilka razy w w miesiącu 0 0%
kilka razy w tygodniu 0 0%
codziennie 0 0%

Pytanie 15

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jaki jest Pani/Pana poziom zaangażowania społecznego i obywatelskiego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Jestem członkiem lub działaczem stowarzyszenia/fundacji lub innej organizacji społecznej 0 0%
Jestem wolontariuszem stałym – pomagam systematycznie przez dłuższy okres czasu 0 0%
Jestem wolontariuszem akcyjnym – angażuję się w wolontariat przy okazji różnych wydarzeń np. kulturalnych, festynów 0 0%
Uczęszczam do klubu seniora 0 0%
Uczęszczam do dziennego ośrodka wsparcia lub innej placówki umożliwiającej seniorom, spędzanie czasu wolnego 0 0%
Podejmuję inną aktywność społeczną i obywatelską, jaką? 0 0%
Nie angażuję się w działania społeczne 0 0%

Pytanie 16

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jaki sposób spędza Pan/-i czas wolny?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Oglądam telewizję 0 0%
Spędzam czas na wolnym powietrzu (spaceruję, pracuję na działce) 0 0%
Spotykam się ze znajomymi / rodziną 0 0%
Czytam książki, gazety 0 0%
Korzystam z internetu 0 0%
Działam w organizacji pozarządowej 0 0%
Uprawiam sport 0 0%
Jestem Słuchaczem/-ką Uniwersytetu Trzeciego Wieku 0 0%
W zajęciach w lokalnych klubach seniora 0 0%
Inne, jakie? 0 0%

Pytanie 17

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Skąd pozyskuje Pan/-i informacje o wydarzeniach?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Z internetu 0 0%
Z tablicy ogłoszeń 0 0%
Od Radnych Miasta 0 0%
Od znajomych / rodziny 0 0%
W innych formach (w jakich?) 0 0%

Pytanie 18

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę wskazać, jakimi kryteriami kieruje się Pan/-i w wyborze zajęć dla Seniorów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Chcę zdobywać nowe umiejętności i podnosić swoje kompetencje 0 0%
Chcę poznawać nowych ludzi 0 0%
Chcę w interesujący sposób zagospodarować swój czas 0 0%
Chcę być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się światem 0 0%
Sposób na ucieczkę od samotności i monotonii dnia powszedniego 0 0%
Inne powody (jakie?) 0 0%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uważa się Pan/-i za dobrze poinformowanego/-ą o tym, co się dzieje w gminie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 20

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie są Pana/-i zdaniem największe problemy osób starszych w naszej gminie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
problemy finansowe (niskie renty i emerytury) 0 0%
niepełnosprawność 0 0%
choroby 0 0%
samotność 0 0%
nieporadność życiowa 0 0%
bariery architektoniczne (podjazdy, windy) 0 0%
bariery transportowe (komunikacja publiczna) 0 0%
utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 0 0%
utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 0 0%
niski poziom wrażliwości społecznej 0 0%
brak wsparcia ze strony rodziny/ dzieci 0 0%
mała liczb placówek wspierających osoby starsze 0 0%
wykluczenie społeczne 0 0%
nie wystarczająca ilość form spędzania czasu wolnego 0 0%
brak wydarzeń sprzyjających integracji społecznej 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 21

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę zaznaczyć sfery życia społecznego w ramach których, w swoim lokalnym środowisku dostrzega Pani/Pan największe braki w stosunku do potrzeb seniorów.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
ochrona zdrowia (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) 0 0%
ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych) 0 0%
propagowanie zdrowego trybu życia 0 0%
relacje międzyludzkie (w tym relacje rodzinne) 0 0%
pomoc społeczna (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) 0 0%
kultura – oferta stała (np. biblioteka, kino, teatr) 0 0%
wydarzenia kulturalne i turystyka krajoznawcza 0 0%
rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) 0 0%
możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych 0 0%
integracja międzypokoleniowa 0 0%
uczestnictwo seniorów w życiu publicznym 0 0%
brak dostępu do Uniwersytetu III Wieku 0 0%
dostęp do psychologa 0 0%
dostęp do usług opiekuńczych 0 0%
inne 0 0%
nie dostrzegam problemów w powyższych zakresach 0 0%

Pytanie 22

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich wydarzeniach chciał(a)by Pan/i brać udział na terenie miasta Tomaszów Lubelski?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
festyny, pikniki 0 0%
wydarzenia sportowe np. zawody 0 0%
akcje i projekty społeczne 0 0%
dni miasta 0 0%
kino plenerowe 0 0%
uroczystości państwowe, miejskie 0 0%
nie wiem 0 0%
inne, jakie? 0 0%
nie ma takich wydarzeń, w których chciał(a)bym brać udział 0 0%

Pytanie 23

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Co utrudnia Pani/Panu korzystanie z różnych form aktywności dla seniorów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
duża odległość od siedzib klubów, kół zainteresowań, fundacji, stowarzyszeń 0 0%
brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej 0 0%
bariery architektoniczne 0 0%
niechęć otoczenia i negatywne nastawienie domowników do aktywności Seniora 0 0%
niechęć do wychodzenia z domu 0 0%
brak czasu 0 0%
brak środków finansowych 0 0%
brak chęci do podejmowania aktywności 0 0%
brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w mieście 0 0%
stan zdrowia 0 0%
inne, jakie? 0 0%
nic poważnie nie utrudnia mi korzystania z oferty aktywności dla seniorów 0 0%

Pytanie 24

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jak ocenia Pan/i obecny poziom dostępności do usług na rzecz seniorów na terenie miasta Tomaszów Lubelski? - Aktywność kulturalna (zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wernisaże, kluby czytelników, itp.)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 25

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i obecny poziom dostępności do usług na rzecz seniorów na terenie miasta Tomaszów Lubelski? - Aktywność sportowa (zajęcia sportowe, turnieje, sekcje sportowe, itp.)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 26

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i obecny poziom dostępności do usług na rzecz seniorów na terenie miasta Tomaszów Lubelski? - Aktywność rekreacyjna (baseny, parki, siłownie zewnętrzne, itp.)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 27

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat dostępnej w mieście Tomaszów Lubelski oferty usług (jakość) z zakresu aktywizacji społecznej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 28

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat dostępnej w mieście Tomaszów Lubelski oferty usług (jakość) z zakresu kultury, sportu, rekreacji?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 29

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat dostępnej w mieście Tomaszów Lubelski oferty usług (jakość) z zakresu edukacji?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 30

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat dostępnej w mieście Tomaszów Lubelski oferty usług (jakość) z zakresu pomocy społecznej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%

Pytanie 31

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i dostępność poszczególnych usług medycznych na terenie Miasta? - Usługi lekarza pierwszego kontaktu


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobra 0 0%
dobra 0 0%
ani dobra, ani zła 0 0%
zła 0 0%
bardzo zła 0 0%
nie wiem 0 0%

Pytanie 32

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i dostępność poszczególnych usług medycznych na terenie Miasta? - Usługi lekarza specjalisty


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobra 0 0%
dobra 0 0%
ani dobra, ani zła 0 0%
zła 0 0%
bardzo zła 0 0%
nie wiem 0 0%

Pytanie 33

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i dostępność poszczególnych usług medycznych na terenie Miasta? - Badania diagnostyczne


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobra 0 0%
dobra 0 0%
ani dobra, ani zła 0 0%
zła 0 0%
bardzo zła 0 0%
nie wiem 0 0%

Pytanie 34

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i dostępność poszczególnych usług medycznych na terenie Miasta? - Pobyt w szpitalu


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobra 0 0%
dobra 0 0%
ani dobra, ani zła 0 0%
zła 0 0%
bardzo zła 0 0%
nie wiem 0 0%

Pytanie 35

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i dostępność poszczególnych usług medycznych na terenie Miasta? - Usługi rehabilitacyjne


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobra 0 0%
dobra 0 0%
ani dobra, ani zła 0 0%
zła 0 0%
bardzo zła 0 0%
nie wiem 0 0%

Pytanie 36

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich formach spędzania wolnego czasu chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
zajęcia sportowe, gimnastyka, nordic-walking, joga 0 0%
wycieczki turystyczne (piesze i wyjazdowe) 0 0%
zajęcia artystyczne - dequpage, szycie, malowanie 0 0%
spotkania ze sztuką (wystawy, teatr, kino, opera, poezja) 0 0%
nauka języka obcego 0 0%
edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla mnie chorób (np. cukrzyca, nadciśnienie) 0 0%
zajęcia z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia 0 0%
trening psychologiczny, pamięci, twórcze myślenie 0 0%
nauka obsługi komputera, Internet 0 0%
taniec, gra na instrumentach, śpiew 0 0%
majsterkowanie 0 0%
spotkania z ciekawymi ludźmi 0 0%
ekonomia i prawo (zarządzaniem budżetem, informacje dot. instytucji finansowych) 0 0%
szkolenia społeczne np. jak nie dać się oszukać? 0 0%
warsztaty fotografii 0 0%
spotkania międzypokoleniowe (w przedszkolach, szkołach) 0 0%
spotkania towarzyskie z innymi seniorami, gry towarzyskie 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 37

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie są według Pana/i główne potrzeby starszych osób w Państwa środowisku lokalnym?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
wsparcie finansowe 0 0%
doradztwo i załatwianie spraw urzędowych 0 0%
wykonywanie ciężkich, fizycznych prac domowych 0 0%
usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne 0 0%
wsparcie emocjonalne 0 0%
zwiększenie form spędzania czasu wolnego 0 0%
dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej 0 0%
usługa tzw. złotej rączki (drobne naprawy) 0 0%
pomoc sąsiedzka 0 0%
Inne, jakie? 0 0%

Pytanie 38

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z jakich miejsc i form integracji osoby dojrzałe korzystałyby najchętniej, gdyby mogły?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Klub Seniora 0 0%
Dzienny dom seniora 0 0%
Uniwersytet III Wieku 0 0%
Lokalna organizacja senioralna 0 0%
Centrum kultury i sportu 0 0%
Inne miejsce do wspólnych spotkań 0 0%
Pomoc sąsiedzka 0 0%
Inne, jakie? 0 0%

Pytanie 39

Wskaż jedną odpowiedź

Jakie działania należałoby podjąć bądź usprawnić, aby osobom w wieku senioralnym mieszkającym w mieście Tomaszów Lubelski żyło się lepiej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Proszę opisz w kilku zdaniach. 0 0%

Pytanie 40

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani sposób komunikacji (transportu) w mieście.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Dobrze 0 0%
Źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 41

Wskaż jedną odpowiedź

Jakie działania należałoby podjąć aby usprawnić osobom w wieku senioralnym komunikację?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Proszę opisz w kilku zdaniach. 0 0%

Pytanie 42

Wskaż jedną odpowiedź

Poruszając się po mieście czy korzysta Pan /Pani z rowerów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie 0 0%

Pytanie 43

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Czego osoby korzystające z rowerów w Tomaszowie Lubelskim oczekują od Miasta?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zwiększenia liczby dróg dla rowerów (napisz jakie ulice w szczególności) 0 0%
Zwiększenia spójności sieci dróg dla rowerów 0 0%
Zwiększenia liczby stojaków rowerowych 0 0%
Zwiększenia liczby miejsc i tras dla rekreacji rowerowej 0 0%
Organizowania kampanii zachęcających do korzystania z roweru 0 0%
Prowadzenia działań z zakresu edukacji rowerowej 0 0%
Rowerzyści nie oczekują żadnych dodatkowych działań 0 0%

Pytanie 44

Wskaż jedną odpowiedź

Czego osoby korzystające z rowerów w Tomaszowie Lubelskim oczekują od Miasta?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Inne: 0 0%

Pytanie 45

Wskaż jedną odpowiedź

Czy w Tomaszowie Lubelskim powinien funkcjonować system roweru miejskiego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Jest mi to obojętne 0 0%
Nie 0 0%

Pytanie 46

Wskaż jedną odpowiedź

Czy istnieje potrzeba usług mobilnych szczególnie dla osób samotnych, zależnych od wsparcia innych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Złota Rączka dla Seniora 0 0%
Taksówka dla Seniora 0 0%
Dostarczanie do domu książek, audiobooków 0 0%
Mobilna pielęgnacja stóp u seniorów 0 0%
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 0 0%
Mycie okien 0 0%
Mycie nagrobków 0 0%
Inne, (jakie?) 0 0%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 182 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry